Kategorie

Producenci

Reklama

Newsletter

Statystyki

Osób odwiedzających: 1
Dzisiaj wizyt: 319
Wszystkich wizyt: 105879
Twoje IP: 44.192.44.30

Regulamin sklepu obowiązujący od 25.05.2015

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.negotrust.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.negotrust.pl jest prowadzony przez firmę:

Negotrust Sp. z o.o.

42-500 Będzin 

ul. Sielecka 11

Nip: 6252412389

Regon: 241522631

KRS: 0000351284

3. Adres do korespondencji:

Negotrust Sp. z o.o.
42-500 Będzin

ul. Sielecka 11

GSM: +48.509.617.851
e-mail: sklep@negotrust.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.negotrust.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W razie sporów wynikających z umowy właściwości sądu określają stosowne przepisy

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Spółkę, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od wyrażenia przez klienta zgody, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych klientów Spółki Negotrust w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Spółka Negotrust . Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie, bądź przesłane (z adresu e-mail, na którym jest założone konto) na adres e-mail: sklep@negotrust.pl

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia.

7. Złożone zamówienie przez Klienta musi być potwierdzone mailowo (e-mail wysyłany automatycznie z podsumowaniem zamówienia) lub telefonicznie u pracownika sklepu. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w ciągu 1-go dnia roboczego na adres e-mail podany przez Klienta. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych. Zamówienia można składać całą dobę. Jednakże zamówienia złożone po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele lub święta, będą przyjmowane do realizacji w kolejnym dniu roboczym. Klienci, którzy złożyli zamówienie i zostało ono potwierdzone mogą sprawdzać status swojego zamówienia poprzez wejście w menu "moje konto". Sklep negotrust.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru wybranego przez Klienta na 2 dni przed terminem realizacji zamówienia i o fakcie tym Klient zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek złożenia zamówienia przez osobę niebędącą Kupującym bądź przez osobę nie upoważnioną. Opis i ilość zamówionych towarów i/ lub usług oraz ich ceny (w tym koszty dostawy) zawiera załączona faktura VAT lub paragon. Cena towarów i/lub usług jest w złotych polskich PLN i zawiera wszystkie składniki, a w szczególności cła i podatki.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Negotrust Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

9. Konsument ma możliwość uiszczenia ceny m.in. przelewem bankowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia zamówienia. Sposób zapłaty ceny za towar i/lub usługi oraz koszt dostawy są zgodne z zamówieniem konsumenta.

I tak:

ZA POBRANIEM - czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę

PRZEDPŁATA NA KONTO - czyli klient wpłaca kwotę za towar na konto:
Negotrust Sp. z o.o. - Bank Zachodni BZWBK: 53 1090 2008 0000 0001 1408 6369
Zamówiony towar zostaje wysłany po odnotowaniu wpływu na konto wskazane powyżej.

 

Zamówiony towar zostaje wysłany po odnotowaniu wpływu na konto wskazane powyżej.
Cena podane Euro przeliczany wg Tabeli sprzedaży dewiz z dnia wystawienia faktury.

10. Firma Negotrust Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana do 3 dni od wpływu na konto lub nie później niż w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej. Spółka może dostarczyć zamówione towary transportem własnym, przesyłką kurierską, lub do wskazanego przez konsumenta pacz-komatu. Sposób dostawy towaru jest zgodny z zamówieniem konsumenta. Oferta aktualna jest tylko na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich.

Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

Jeżeli towar nie jest dostępny na Magazynie Głównym, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od daty złożenia zamówienia, zawiadomić o tym kupującego. Strony wówczas ustalają indywidualny termin dostawy nie dłuższy niż okres 30 kolejnych dni lub, w razie stosownej decyzji Kupującego, Sprzedający zwraca Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.negotrust.pl są podane w EUR  (ceny brutto). Podana na stronie internetowej Sklepu informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez konsumenta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7. Regulaminu sprzedaży zamieszczonego na stronie http://www.sklep.negotrust.pl/content/3-regulamin-sklepu.  Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów lub usług. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny konsument zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i nie podania przez konsumenta adresu e-mail cena ma charakter wiążący do momentu jej potwierdzenia przez Spółkę w trakcie rozmowy telefonicznej z konsumentem.


12. Firma Negotrust Sp. z o.o. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.Firma prowadzi  sprzedaż wysyłkową, i jest możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru po dokonaniu takich ustaleń drogą mailową bądź telefoniczną z pracownikiem Negotrust Sp. z o.o..

13. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania i użytkowania w naszym kraju. Towary handlowe objęte są gwarancją producenta.Wszelkie naprawy gwarancyjne uwzględnia producent danego towaru na podstawie karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W razie problemów z odnalezieniem punktu serwisowego prosimy o kontakt z Biurem Sklepu Internetowego. Klient odbierając zamówiony towar jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń konsument ma prawo nie przyjąć towaru. Konsument ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 30 dni od chwili otrzymania towaru bez podania przyczyny. Towar musi zostać przesłany na własny koszt (nadawcy) na adres naszej firmy (NEGOTRUST SP. Z O.O. ul.Sielecka 11, 42-500 Będzin) w oryginalnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użycia. Nadawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie towaru tak aby nie uległ w transporcie uszkodzeniu. Warunkiem przyjęcia towaru i zwrotu pieniędzy jest stan towaru. Zwracany towar musi być niezniszczony, kompletny i nie może nosić śladów użycia. Musi zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem załączonych akcesoriów. Z towarem należy zwrócić dowód zakupu, kartę gwarancyjną oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość. W sytuacji, gdy dostarczony towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o szybki kontakt z działem sprzedaży moje-narzedzia.pl. Zwracamy koszty najtańszej przesyłki zwracanego do nas towaru.  Na własny koszt niezwłocznie wymienimy towar na inny pod warunkiem, że nie nosi on śladów użytkowania.

Spółka Negotrust nie jest producentem towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania przez Spółkę usług dodatkowych można składać pisemnie , bezpośrednio w Salonie Sprzedaży w Będzinie lub przesłać na adres NEGOTRUST SP. Z O.O. ul.Sielecka 11, 42-500 Będzin, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w siedzibie Spółki, a także w autoryzowanych punktach wskazanych w karcie gwarancyjnej towaru. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji  Spółka Negotrust udziela pod numerami kontaktowymi zamieszczonymi w zakładce kontakt na stronie http://www.sklep.negotrust.pl

Wzór pisma reklamacyjnego do pobrania ze strony:

http://www.sklep.negotrust.pl/content/3-regulamin-sklepu 

 

 

Wypełnia NEGOTRUST SP. Z O.O.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 

Data i Nr zgłoszenia

Imię i Nazwisko przyjmującego depozyt reklamacyjny

 

Data i miejsce sporządzenia wniosku reklamacyjnego:

data

miejscowość

Dane i czytelny podpis zgłaszającego:

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko – telefon kontaktowy / email

Nr faktury sprzedaży:

 

Nazwa i kod towaru:

 

Dokładny opis usterki /wady - przyczyna reklamacji:

 

 

 

 

 

 Wypełnia NEGOTRUST SP. Z O.O.

Osoba prowadząca reklamacje

 

  Sposób rozpatrzenia: - ilość załączników

 

 

Data i podpis pracownika NEGOTRUST SP. Z O.O doprowadzającego do zakończenia procesu reklamacji

 

 

 

Data i podpis osoby dostarczającej / wysyłającej produkt po reklamacji:

data

Podpis

Nr listu przewozowego:

 

 

14.Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 (słownie trzydzieści) dni od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

Wzór pisma reklamacyjnego do pobrania ze strony:

http://www.sklep.negotrust.pl/content/3-regulamin-sklepu

 

 

............................. ..........................., .......................

............................. (miejscowość) (data)

.............................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

NEGOTRUST SP.  Z O.O.

ul. Sielecka 11

42-500 Będzin

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna (nazwa urządzenia)....................................................................... nr. ........................ zawartej dnia............................... w Będzinie.

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................

........................................................................................................................)

na konto bankowe o numerze ...........................................................................

 Oświadczam, iż zakupione urządzenie zwracam, w stanie niezmienionym (tj. nie noszącym śladów użytkowania. Musi zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem załączonych akcesoriów. Z towarem należy zwrócić dowód zakupu i kartę gwarancyjną) ...................................................

 Zwracany produkt otrzymałem dnia................................

 ...............................

podpis konsumenta

 

15. W zakresie spraw nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.sklep.negotrust.pl zostały umieszczone ze względów informacyjnych.

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych osób logujących się do sklepu Negotrust jest:

Negotrust sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11, NIP 625-241-89; KRS 0000351284; REGON241522631

email: sklep@negotrust.pl; tel: +48 32 761 65 95; gsm:+48 509 617 851

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2. a)niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem
 3. b)wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. c)wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
 5. d)realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Negotrust sp. z o.o, a w szczególności:

dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług

sprzedaży,

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.

 

 1. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze    handlowym i obejmują:
 2. a)imię i nazwisko,
 3. b)   stanowisko
 4. c)   nazwę firmy,
 5. d)   dane teleadresowe i email,
 6. e)   adres protokołu internetowego użytkownika,
 7. f)   inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,
 8. g)  informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
 2. a)upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Negotrust sp. z o.o.,
 3. b)podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną firmy Negotrust sp. z .o.o,
 4. c)instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

 

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich

    Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.

 

 1. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do

     swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia

    danych, do  przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich

 

przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.  Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.


Strona głównaStrona główna